Prislista

Konsultation

Telefonkonsultation hos sjuksköterska eller kirurg Gratis
Mottagningsbesök hos kirurg

– Egenremiss

300kr

– Remiss från vårdgivare i Region Skåne

100kr

– Vid privatfinansierad operation ingår konsultation i priset

Ingår

Kirurgi

 Ärrbråck
Öppen operation från 21 000kr
Titthålsoperation från 29 000kr
Gallstenar
Kolecystektomi med titthålsteknik 26 000kr
Navel- och epigastrikabråck
Öppen operation 20 500kr
Titthålsoperation 29 000kr
Övervikt
Gastric bypass eller gastric sleeve 69 900kr
Ljumskbråck
Öppen eller titthålsoperation 22 500kr
Titthålsoperation, båda sidor samtidigt 29 000kr
Reflux
Titthålsoperation för reflux (fundoplication) 39 000 kr

Finansiering

En operation hos en privat vårdgivare kan finansieras på olika sätt.

• Sjukvårdsförsäkring
Om du har sjukvårdsförsäkring så täcker den sannolikt både bråck- och galloperationer men inte överviktskirurgi. Kirurgicentrum Skåne har avtal med ett antal försäkringsbolag. Eftersom all bedömning och behandling måste i förväg godkännas av försäkringsbolaget, behöver du kontakta ditt försäkringsbolag innan du bokar tid hos oss.

• Vårdgaranti
Vårdgarantin innebär att du har rätt till specialistvård inom 90 dagar. I själva verket betyder det att du har rätt till specialistbedöming inom 90 dagar och härefter åtgärd inom ytterligare 90 dagar. Om den offentliga vården inte kan uppfylla dessa villkor har du rätt att söka vård hos en vårdgivare som kan, på bekostnad av Landstinget. Kirurgicentrum Skåne har ett vårdgarantiavtal med Region Skåne som även är öppet för alla landsting i Sverige. Om du säger till på din vårdcentral eller kirurgmottagning att du önskar hävda vårdgarantin kommer ditt önskemål skickas till en koordinator som meddelar om du har rätt till vårdgaranti. Du kommer att få information om de vårdgivare som kan erbjuda vård inom ramen av vårdgarantin och kan själv bestämma vilken du väljer, alternativt kan du redan från början önska operation på Kirurgicentrum Skåne.

• Egen finansiering
För överviktskirurgi gäller stränga kriterier för att vara berättigad en landstingsfinansierad operation. Om dessa inte uppfylls behöver du själv bekosta operationen. För bråck- och gallkirurgi har alla rätt till offentligt finansierad vård. Det kan dock finnas omständigheter där det är värt att själv finansiera operationen, t.ex om man önskar den valfriheten att själv kunna välja operatör, operationsmetod och när man vill bli opererad.

För de som önskar finansiera sin operation med lån finns olika alternativ. Vi har ett samarbete med Medical Finance som erbjuder förmånliga lånevillkor. Kontakta Medical Finance direkt på deras hemsida.

• Bruttolöneavdrag
Bruttolöneavdrag är inte längre ett fördelaktigt alternativ eftersom privatfinansierad sjukvård numera inte räknas som skattefri förmån.

Hur kan vi erbjuda lägre pris?

Man får vad man betalar för, eller hur? Hur är det då möjligt att erbjuda ett förmånligt pris och samtidigt garantera kirurgi av hög kvalité och ett bra omändertagande? 

Priset för en operation är högt eftersom det krävs väldigt mycket resurser i form av personal, lokaler, utrustning, material m.m. Detta gäller även inom den offentliga vården, men det får man vanligtvis inte reda på.

Hemligheten är att vi koncentrerar oss på målinriktad vård utan onödiga kostnader. Vi är en självständig klinik och har inget moderbolag eller externa investerare som kräver lönsamhet. Vi samarbetar med andra kliniker avseende lokaler, utrustning och administration. Vi har alla våra fasta arbeten inom den offentliga vården och planerar verksamheten på Kirurgicentrum Skåne så att vi står aldrig med tomma operationssalar och sysslolös personal. Vi koncentrerar oss på högkvalitativ kirurgi med personlig service utan onödig kostnad för våra kunder.

Kirurgicentrum Skåne

Org.nr: 559212-0900
Bankgiro: 5359-1871
Swish: 123 673 74 31
Innehar F-skattebevis

 

Telefon: 040-68 500 20

E-post: info@kirurgicentrumskane.se

Mottagning Malmö:
Östra Varvsgatan 32, 211 13 Malmö

Operation Malmö:
Einar Hansens Esplanad 29, 211 75 Malmö

På uppdrag av Region Skåne

Erfaren personal

Du är i trygga händer hos oss

Korta väntetider

Få vård när du behöver den

Förmånliga priser

Inga onödiga kostnader